VWPFS staat voor vertrouwen en groei

Vertrouwen

Vertrouwen is de basis voor samenwerken. Je moet ervan op aan kunnen dat je weet wat je aan elkaar hebt. Alles in onze organisatie is daarop gebaseerd. Of het nu gaat over vertrouwen in je directe collega’s of vertrouwen in de financieel stabiele en solide organisatie die we zijn, inclusief de gekozen strategische route om toekomstbestendig te blijven. We zijn ons ervan bewust dat vertrouwen te voet komt en te paard gaat. Daarom hebben we het goed verankerd in onze kernwaarden. We zijn er dan ook trots op dat dit in de Trust Index wordt bevestigd:

  • 91,3% geeft aan dat het management vertrouwen stelt in zijn medewerkers en de ruimte biedt om hun functie uit te oefenen;
  • 87,1% geeft aan dat zij veel verantwoordelijkheid krijgen;
  • 93,8% geeft aan zichzelf te kunnen zijn.

Bekijk hier hoe vertrouwen verder is verankerd in ons bedrijf.